ചുവരിലൊരുക്കാം പൂന്തോട്ടം!

വീടിനു മുമ്പില്‍ പൂമ്പാറ്റയും തുമ്പിയും തേനുണ്ണും വണ്ടുകളും പാറി നടക്കുന്ന പൂന്തോട്ടങ്ങള്‍ അന്യമായി. വിശാലമായ മുറ്റം എന്നത് ത്രീഡി ഇമേജായപ്പോള്‍ പൂന്തോട്ടങ്ങള്‍ ചുവരിലേക്കും അകത്തളത്തേക്കും ചുവടുമാറി. മൂന്നുസെന്റില്‍

Read more
error: Content is protected !!