ഒഴിവാക്കാം അനാവശ്യങ്ങളെ

വീട് നിര്‍മിക്കാന്‍ വേണ്ടി മാത്രമാണോ മലയാളി ജീവിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നും ഈ മേഖലയിലെ അവന്റെ താല്‍പര്യവും ആധിയുമെല്ലാം കാണുമ്പോള്‍. സ്വന്തത്തെയും ചുറ്റുപാടുകളെയും മറന്നുള്ള ഗൃഹനിര്‍മാണ സങ്കല്‍പ്പങ്ങളും രീതിയുമെല്ലാം എവിടെനിന്നായാലും

Read more
error: Content is protected !!